Rechts- en belastingwinkels: Platform Rechtswinkels Nederland (bronmateriaal)

Op 5 mei 2022 verschijnt een column van mij in het Weekblad fiscaal recht. Het stuk draagt de titel Fiscale rechtshulp: goed nieuws! en vestigt de aandacht op enkele positieve ontwikkelingen op het fiscale rechtshulp front.

Specifiek zijn dit een initiatief voor een Taxpayer Advocate Service (bij de Belastingdienst) en een initiatief voor een koepelorganisatie om rechtswinkels en vergelijkbare projecten te ondersteunen. Bij dat laatste is ook de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs betrokken hetgeen mij optimistisch stemt over de toekomst van de koepel – mijn (redelijk uitgebreide, zij het 15-jaar oude) ervaring met rechtswinkels is dat dergelijke projecten kunnen vastlopen bij gebrek aan (administratieve en logistieke) menskracht alsmede continuiteit. Ik denk dat juist de NOB, met zijn duizenden leden, goed georganiseerde ‘back office’ en connecties, kan fungeren als motorblok, met aan het stuur de rechtswinkels, wetenschappers en alle andere betrokkenen zelf.

Vanzelfsprekend gaan dergelijke initiatieven altijd gepaard met de nodig ‘mitsen en maren’. Toch vind ik het belangrijk om ook eens een stapje terug te doen en om onomwonden te zeggen: dit is een goed idee, mijn steun hebben jullie. Er is de laatste tijd zoveel negativiteit in belastingland dat optimisme haast een daad van verzet is geworden. En nee, ik sta niet op de payroll van de NOB: ik vind gewoon dat goed werk moet worden aangemoedigd.

Verslagenbundel Platform Rechtswinkels Nederland 2007

In de column verwijs ik naar een jaarverslag van het (wijlen) Platform Rechtswinkels Nederland. Deze heb ik hieronder opgenomen, als drie delen (dat laatste heeft een zuiver technische reden). Mocht iemand ander materiaal hebben dat relevant zou kunnen zijn voor het debat: ik plaats het met liefde.

***

Foto: Dzipi via Flickr.com onder Creative Commons licentie.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *