Publications by Anna Gunn

Newspaper articles

 • Belangenverstrengelen, letter to the editor (about conflicts of interest in tax academia), Financieele Dagblad, 13 August 2016.

Chapters of books & reports

 • Weeghel S. van & Gunn A.F. (2013), A General Anti-Abuse Principle of International Law: Can It Be Applied in Tax Cases?. In: Maisto G., Nikolakakis A., Ulmer J. (red.) Essays on Tax Treaties, A Tribute to David Ward.. Toronto/Amsterdam: Canadian Tax Foundation/IBDF. 305-325.
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Flaws of the Selectivity Test, Chapter 9. In: Rust A. (red.) State Aid and Tax Law.: Kluwer Law International.
 • Gunn A.F. (2011), Country report for The Netherlands. In: Maisto G. (Red.) The meaning of “Enterprise”, “Business” and “Business Profits” under Tax Treaties and EU Tax Law. Amsterdam: IBFD. 459-514.
 • Gunn A.F. (2011), Country report for The Netherlands. In: The meaning of Ënterprise”, “Business” and “Business Profits” under Tax Treaties and EU Tax Law. Amsterdam: IBFD. 459-514.
 • Gunn A.F. (2010), Country report for the Netherlands. In: Maisto G. (Red.) Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law. Amsterdam: IBFD. 465-510

Articles & opinion pieces

 • Het Register, nr. 5 (2019), Ethiekontkenners (column)
 • Weekblad Fiscaal Recht, 2019/181, Links (column)
 • Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2018/4, Wet Terugvordering Staatssteun: nieuwe regels per 1 juli 2018
 • Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2016/05/06, Over gepercipieerd onrecht bij de terugvordering van fiscale staatssteun
 • NTFR 2016/644, Nederland belastingland (Opinie)

 •  NTFR 2015/1631, Tax rulings openbaar? Ja, graag! (Opinie)

 • Een tussenstand: de Starbucks-casus en de Belgische excess profit rulings, in: Tijdschrift voor Staatssteun (4), 2015. (Together with Deré en Matthijs).

 • ‘Tax Rulings, APAs and State Aid: Legal Issue’ (2015) 24 EC Tax Review, Issue 2, pp. 119–125. (Together with Luts).
 • Artikel: Formeel onderzoek naar Nederlandse rulings, NTFR 2014(1562), 2014.
 • NTFR Artikelen 2014/5, Europese consultatie over fiscale staatssteun
 • Artikel: Apple, Fiat, Starbucks. Formele onderzoeken naar fiscale steun, Tijdschrift voor Staatssteun (4), 2014.
 • Het BEPS-project: een inleiding., Weekblad Fiscaal Recht 2013(7026): 1413. (Together with Engelen).
 • NTFR 2013/1162, Manwatching op het VTO (Opinie).
 • Tax rulings en de Europese staatssteunregels, Tijdschrift voor Staatssteun (3/4), 2013. (Together withHeitling).
 • NTFR 2012/1473, EU-staatssteunhervorming: focus op fiscale steun (Opinie).
 • Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and The Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9), 2012. (Together with Engelen)
 • International – Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and the Scope of Domestic Law,Bulletin for International Taxation 66(9). (Together with Engelen)
 • Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29, 2011 (Together with Douma and Engelen)
 • NTFR 2011/1350, Fiscale staatssteun: dansen op de vulkaan (Opinie).

Case comments
Dutch and EU case law, Opinions, and legislative developments

Fiscaal Tijdschrift FED

 • HR 11 juli 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Heffing van kansspelbelasting over prijzen gewonnen in andere lidstaten).
 • HR 6 juni 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Rendabel maken kunstvoorwerpen door verhuur aan museum).
 • HR 28 maart 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Prejudiciële vragen over Rijnvarenden-problematiek).

Highlights & Insights on European Taxation

 • H&I 2015/422: “Commission opens formal investigation into Luxembourg’s tax treatment of McDonald’s (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2015/115: “Commission opens in-depth investigation into the Belgian excess profit ruling system (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2014/382: “Alleged State aid to FTT. Invitation to submit comments. European Commission (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2014/380: “Alleged State aid to Apple. Invitation to submit comments. European Commission (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2014/244: “State Aid. Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland) Starbucks (Netherlands) and Fiat Finance and Trade (Luxembourg) (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2014/331: “State Aid. Netherlands corporate tax exemption of Netherlands public enterprises. Invitation to submit comments. European Commission (comments by Anna Gunn)”
 • H&I 2013/1.31: “Principality of Liechtenstein and VTM Fundmanagement AG. Special tax rules applicable to investment companies. EFTA Court”
 • H&I 2012/12.28: “Taxation of captive insurance companies under the Liechtenstein Tax Act. State aid. EFTA Surveillance Authority”
 • H&I 2012/12.27: “Taxation of investment undertakings under the Liechtenstein Tax Act. State aid. EFTA Surveillance Authority”
 • H&I 2012/10.24: BNP Paribas & Banco Nazionale del Lavoro SpA (BNL). Italian realignment for tax purposes applicable to the banking sector: illegal State aid. Court of Justice”
 • H&I 2012/5.32: “British Aggregates v Commission. State aid. Environmental tax on aggregates in the UK. General Court”

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR)

2019 (tot 1 nov 2019)
 • NTFR 2019/550 Kanttekeningen kabinet bij de berekening van de winstbelastingdruk door internationale organisaties
 • NTFR 2019/377 Nationale rechter mag woonplaatsvereiste voor een teruggaveverzoek dividendbelasting vanwege het staatssteunrecht niet toetsen aan art. 63 VWEU
 • NTFR 2019/89 Formeel staatssteunonderzoek bij Nike
 • NTFR 2019/1578 Nationale rechter mag woonplaatsvereiste voor een teruggaveverzoek dividendbelasting vanwege het staatssteunrecht niet toetsen aan art. 63 VWEU
 • NTFR 2019/2690 Advanced Pricing Agreement van Belastingdienst met Starbucks vormt geen verboden staatssteun EU-recht
2018
 • NTFR 2018/46 Toepassing Market Economy Operator Principle (MEOP) bij crediteurenakkoord
 • NTFR 2018/140 Staatssteun: EC opent onderzoek naar fiscale behandeling door Nederland van Inter IKEA
 • NTFR 2018/750 Bulgaarse uitsluiting van een fiscaal voordeel dat de-minimissteun vormt niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2018/948 Duitse Sanierungsklausel is niet selectief
 • NTFR 2018/1358 Beroep tegen besluit staatssteun vrijstelling vennootschapsbelasting Nederlandse zeehavens verworpen
 • NTFR 2018/1549 Asturische belasting niet in strijd met vrijheid van vestiging en staatssteunregels
 • NTFR 2018/1550 Aragonese belasting niet in strijd met vrijheid van vestiging en staatssteunregels
 • NTFR 2018/1551 Catalaanse belasting niet in strijd met vrijheid van vestiging en (deels) niet in strijd met staatssteunregels
 • NTFR 2018/1899 HvJ vernietigt arrest van het Gerecht dat Spaanse belastingmaatregelen voor schepen geen staatssteun kunnen vormen
 • NTFR 2018/2791 Toename belastingopbrengst vormt wijziging in bestaande staatssteun
2017
 • NTFR 2017/1979 Europese Commissie vraagt België en Frankrijk belastingvrijstelling voor havens te stoppen
 • NTFR 2017/169 Financiering Spaanse publieke omroep verenigbaar met de EU-regels over staatssteun
 • NTFR 2017/924 Spaanse belastingvrijstelling voor Katholieke Kerk niet in strijd met staatssteunregels
 • NTFR 2017/1124 Officiële publicatie van het Starbucks-besluit
 • NTFR 2017/358 Spaanse regeling voor afschrijving goodwill in strijd met staatssteun regels
2016
 • NTFR 2016/2939 EC publiceert mededeling over het begrip staatssteun
 • NTFR 2016/2433 Staatssteunonderzoek naar Luxemburgse convertible zero interest loans
 • NTFR 2016/2432, Staatssteunonderzoek naar Poolse belasting detailhandel
 • NTFR 2016/2170, EC keurt alternatieve inkomstenbelastingregeling voor de groothandel in diamant in België goed

 • NTFR 2016/2433, Staatssteunonderzoek naar Luxemburgse convertible zero interest loans

 • NTFR 2016/2223, A-G HvJ 28 juli 2016, nr C-020/15 en C-021/15, Spaanse regeling voor afschrijving goodwill in strijd met staatssteun regels

 • NTFR 2016/576, EC vraagt Nederland, België en Frankrijk hun havens te belasten

 • NTFR 2016/575, EC: Belgische belastingregeling voor overwinst is onwettig

 • NTFR 2016/2225, EC: Ierland kende Apple tot € 13 miljard verboden belastingvoordelen toe

 • NTFR 2016/988, Het Gerecht 17 december 2015, nr T-515/13 en T-719/13, Spaanse belasting-leaseregeling bij financiering van zeeschepen in hoger beroep niet als staatssteun aangemerkt

2015
 • NTFR 2015/3257, HvJ EU 19 november 2015, nr C-241/14, Verlengde Duitse belastingheffing voor naar Zwitserland geëmigreerde belastingplichtigen niet in strijd met Overeenkomst EG-Zwitserland.
 • NTFR 2015/3154, EC verzoekt Spanje te stoppen met discriminerende fiscale behandeling van non-profitorganisaties
 • NTFR 2015/2037, Nederland en Duitsland gaan spontaan rulings uitwisselen
 • NTFR 2015/3197, EC verzoekt Duitsland zijn successiebelasting aan te passen
 • NTFR 2015/3155, EC verzoekt Nederland om aanpassing van het Nederlands-Japanse belastingverdrag
 • NTFR 2015/2572, Rangschikken buiten Nederland gelegen landgoederen die element vormen van Nederlands cultureel erfgoed
 • NTFR 2015/940, Conclusie A-G Wattel 20 februari 2015, nr 13/03330bis, A-G Wattel concludeert nader over Papillon-fiscale eenheid
 • NTFR 2015/3152, HvJ EU 3 september 2015, nr C-089/14, Terugvordering onrechtmatige staatssteun met samengestelde interest niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2015/2887, HvJ EU 17 september 2015, nr C-589/13, Oostenrijkse behandeling van Privatstiftungen met niet-ingezeten begunstigden in strijd met EU-recht
 • NTFR 2015/986, HvJ EU 11 december 2014, nr C-678/11, Spaanse verplichting om een fiscaal vertegenwoordiger aan te wijzen in strijd met EU-recht
 • NTFR 2015/334, HvJ EG/EU 22 oktober 2014, nr C-344/13 en HvJ EG/EU 22 oktober 2014, nr C-367/13, Italiaanse inkomstenbelasting over inkomsten uit buitenlandse kansspelen in strijd met het vrij verrichten van diensten
 • NTFR 2015/2886, HvJ EU 6 oktober 2015, nr C-066/14, Oostenrijkse regeling voor groepsmaatschappijen in strijd met EU-recht vanwege het niet kunnen afschrijven van goodwill op een buitenlandse deelneming
 • NTFR 2015/400, HvJ EG/EU 18 december 2014, nr C-133/13, Invorderingsfaciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2015/1707, A-G HvJ 16 april 2015, nr C-066/14, Oostenrijkse regeling voor afschrijving goodwill in strijd met EU-recht maar geen staatssteun
2014
 • NTFR 2014/1562, Formeel onderzoek naar Nederlandse rulings
 • NTFR 2014/791, HvJ EG/EU 13 december 2013, nr C-486/12, Heffen van leges voor een uittreksel uit het GBA niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2014/1874, Antwoorden Kamervragen over rapport Oxfam Novib over belastingontwijking door bedrijven
 • NTFR 2014/2737, Reactie op formele onderzoeksprocedure vermeende staatssteun Starbucks
 • NTFR 2014/2688, HvJ EG/EU 9 oktober 2014, nr C-522/13, Spaanse vrijstelling van onroerendezaakbelasting aan overheidsonderneming mogelijk als verboden staatssteun aangemerkt
 • NTFR 2014/742, Conclusie A-G Wattel 16 januari 2014, nr 13/03330, A-G Wattel adviseert Hoge Raad met spoed aanvullende prejudiciële vragen te stellen inzake fiscale eenheid met kleindochters met buitenlandse tussenhoudsters
 • NTFR 2014/2036, EVA 27 juni 2014, nr E-26/13, IJslandse belastingheffing van in Denemarken wonende gepensioneerden in strijd met EU-richtlijnen
 • NTFR 2014/1671, HvJ EG/EU 5 juni 2014, nr C-024/12 en HvJ EG/EU 5 juni 2014, nr C-027/12, Beperking kapitaalverkeer met eigen LGO toegestaan ter bestrijding van belastingontduiking
 • NTFR 2014/792, HvJ EG/EU 5 februari 2014, nr C-385/12, Hogere Hongaarse belastingheffing op basis van omzet detailhandel totale ondernemingsgroep in strijd met EU-recht
 • NTFR 2014/2640, AG HvJ 2 oktober 2014, nr C-133/13, Invorderingsfaciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2014/1670, Hof Den Bosch 28 februari 2014, nr 12/00343, Vestigingsfictie vormt geen verboden vertrekbelemmering
 • NTFR 2014/743, AG HvJ 16 januari 2014, nr C-024/12, A-G HvJ: Dividendbelasting over in NL uitgekeerde deelnemingsdividenden in relatie tot Nederlandse Antillen strijdig met vrij kapitaalverkeer
 • NTFR 2014/2448, Tussenrapportage OESO BEPS-project; brief staatssecretaris
 • NTFR 2014/1002, Conclusie A-G Wattel 21 februari 2014, nr 13/03330bis, Nadere conclusie A-G Wattel in kwestie Papillon-fiscale-eenheid: geen spoed prejudiciële vragen maar wachten
 • HvJ EG/EU 13 december 2013, NTFR 2014 (Heffen van leges voor een uittreksel uit het GBA niet in strijd met EU-recht).
 • AG HvJ 16 januari 2014, NTFR 2014 (A-G HvJ: Dividendbelasting over in NL uitgekeerde deelnemingsdividenden in relatie tot Nederlandse Antillen strijdig met vrij kapitaalverkeer).
2013
 • NTFR 2013/1283, Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2013, nr 12/00650, Amerikaanse banktegoeden vallen onder de standstillbepaling
 • NTFR 2013/817, AG HvJ 7 februari 2013, nr C-006/12, Finse verliesverrekeningsregels moeten als bestaande staatssteun worden gekwalificeerd
 • NTFR 2013/1056, HvJ EG/EU 28 februari 2013, nr C-425/11, In Zwitserland wonende zelfstandige grensarbeiders met Duitse nationaliteit hebben recht op Duitse splitting
 • NTFR 2013/2281, AG HvJ 5 september 2013, nr C-362/12, Met terugwerkende kracht verkorten van de verjaringstermijn in strijd met EU-recht
 • NTFR 2013/1593, AG HvJ 21 maart 2013, nr C-322/11, Finse weigering van aftrek verlies uit Franse onroerende zaak niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2013/318, HvJ EG/EU 22 november 2012, nr C-600/10, EC toont strijd Duitse wet met vrijheid van kapitaalverkeer niet aan
2012
 • NTFR 2012/1564, Hoge Raad 15 juni 2012, nr 11/03597, Werkzaamheden voor totstandbrengen scheepvaart-cv’s vallen niet onder tonnageregime
 • NTFR 2012/2605, Hof Den Bosch 26 oktober 2012, nr 11/00255, Legesheffing bij uittreksel GBA mogelijk in strijd met Europees recht
 • NTFR 2012/1940, AG HvJ 12 juli 2012, nr C-168/11, Duitse invulling noemer voorkomingsbreuk in strijd met vrijheid van kapitaal
 • NTFR 2012/2765, AG HvJ 18 oktober 2012, nr C-425/11, A-G HvJ: Duitse splitting niet voor als zelfstandige in Duitsland werkzame Duitse onderdanen woonachtig in Zwitserland
 • NTFR 2012/728, Conclusie A-G Wattel 23 februari 2011, nr 11/03597, Vergoeding voor diensten aan scheepvaart-cv’s valt niet onder tonnageregeling
 • NTFR 2012/438, Hof Amsterdam 10 december 2011, nr 10/00556 en Hof Amsterdam 10 december 2011, nr 10/00557 en Hof Amsterdam 10 december 2011, nr 10/00558, Holding is geen houdstermaatschappij in de zin van art. 25 BRK (II)
 • NTFR 2012/2144, HvJ EG/EU 13 november 2012, nr C-035/11, A-G Jaäskinen: verdere uitleg op vervolgvragen naar aanleiding van beslissing HvJ in zaak Test Claimants in the FII Group Litigation
 • NTFR 2012/2294, Conclusie A-G Wattel 26 juli 2012, nr 11/05670 en Conclusie A-G Wattel 26 juli 2012, nr 11/05732, Door fiscale eenheid onzichtbare interne rente herleeft niet voor toepassing BRK
 • NTFR 2012/21, Hoge Raad 23 december 2011, nr 11/00453, Hoge Raad stelt prejudiciële vragen of Nederlandse Antillen ‘derde land’ zijn (1)
 • NTFR 2012/22, Hoge Raad 23 december 2011, nr 11/00483, Hoge Raad stelt prejudiciële vragen of Nederlandse Antillen ‘derde land’ zijn (2)
 • NTFR 2012/2293, HvJ EG/EU 6 september 2012, nr C-018/11, Weigering van VK om verliesoverdracht toe te staan is in strijd met vrijheid van vestiging
 • NTFR 2012/2763, HvJ EG/EU 13 november 2012, nr C-035/11, Imputatieregime VK voor buitenlandse dividenden discrimerend in vergelijking tot vrijstelling vennootschapsbelasting binnenlandse dividenden
 • NTFR 2012/1232, HvJ EG/EU 29 maart 2012, nr C-417/10, Beëindiging Italiaanse belastingprocedure is niet in strijd met EU-recht
 • NTFR 2012/437, Hof Amsterdam 15 december 2011, nr 10/00559, Holding is geen houdstermaatschappij in de zin van art. 25 BRK (I)
2011
 • NTFR 2011/216, Conclusie A-G Wattel 25 augustus 2010, nr 09/01774, Dividendbelasting op naar Nederlandse Antillen uitgaande deelnemingsdividend is niet strijdig met GATS-bepalingen
 • NTFR 2011/100, Hoge Raad 7 januari 2011, nr 09/00617, NMa-boete is niet aftrekbaar
 • NTFR 2011/2443, Het Gerecht 27 september 2011, nr T-030/03, Deense wetgeving voor zeelieden aan boord van schepen hoeft door de EC niet als verboden staatssteun te worden aangemerkt
 • NTFR 2011/1154, HvJ EG/EU 7 april 2011, nr C-020/09, Portugese regularisatieregeling voor vermogensbestanddelen in strijd met EU-recht
 • NTFR 2011/745, AG HvJ 8 maart 2011, nr C-010/10, Oostenrijkse giftenaftrek van de winst in strijd met vrij kapitaalverkeer
 • NTFR 2011/2800, Hof Arnhem 18 oktober 2011, nr 10/00308 en Hof Arnhem 18 oktober 2011, nr 10/00309 en Hof Arnhem 18 oktober 2011, nr 10/00310, Bewijslastverdeling ex art. 35b, lid 7, BRK heeft een domino-effect
 • NTFR 2011/1557, HvJ EG/EU 16 juni 2011, nr C-010/10, Aftrekregeling voor giften aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Oostenrijk in strijd met vrij kapitaalverkeer
 • NTFR 2011/1214, HvJ EG/EU 5 mei 2011, nr C-305/09, Italië heeft niet snel genoeg staatssteun aan ondernemingen teruggevorderd
 • NTFR 2011/76, AG HvJ 9 december 2010, nr C-384/09, Prunus: ongelijke behandeling Franse regeling bij zetel in LGO is volgens advocaat-generaal niet strijdig met EU-recht
 • NTFR 2011/528, HvJ EG/EU 10 februari 2011, nr C-025/10, Belgische successiewet in strijd met met vrij kapitaalverkeer
 • NTFR 2011/2679, HvJ EG/EU 15 september 2011, nr C-240/10, Duitse vrijstellingsregeling voor buitenlandtoelage ambtenaren niet van toepassing op Franse ambtenaar in Duitsland
 • NTFR 2011/2258, AG HvJ 8 september 2011, nr C-347/10, Verzekeringsregeling voor werknemers op het continentaal plat in strijd met EU-recht
 • NTFR 2011/1921, Hoge Raad 12 augustus 2011, nr 10/01358, Doorbelaste Europese mededingingsboete kan niet in aftrek worden gebracht
 • NTFR 2011/1560, Hof Arnhem 24 mei 2011, nr 09/00220, Bewijs inzake verplaatsing feitelijke leiding naar Antillen is geen verzwaarde bewijslast
 • NTFR 2011/1831, HvJ EG/EU 21 juli 2011, nr C-397/09, Interest en royaltyrichtlijn verplicht niet tot aftrek verlenen van rentelasten voor Duitse Gewerbesteuer
2010
 • Conclusie A-G Wattel 16 november 2010, NTFR 2010; 8.

***