Artikel 104

Artikel104.nl is de blog van Anna Gunn over het Nederlands en Europees belastingrecht in de breedst mogelijke zin.

Naast de ‘gewone’ belastingwetten en de jurisprudentie, wordt gekeken naar de impact van de Europese regelgeving en belastingverdragen. Daarnaast is ruimte voor fiscaal beleid, politieke ontwikkelingen, economische analyses en natuurlijk de fiscale exotica. Met mijn columns en verhalen bied ik food for thought in de huidige fiscale discussie. Omdat de waarheid meestal in het midden ligt, streef ik – met wisselend welslagen – naar gematigdheid.

Legaliteitsbeginsel

De naam van de blog is ontleend aan de bepaling in Grondwet op grond waarvan belastingen alleen uit kracht van wet geheven mogen worden (het schuingedrukte deel heb ik toegevoegd):

Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet en met inachtneming van de relevante bepalingen van internationaal en Europees recht, de mensenrechten en de fiscale ethiek.

Het legaliteitsbeginsel vormt de basis voor onze fiscale wetgeving. De traditionele uitleg van deze bepaling is dat de Staat niet zomaar iets mag afpakken van de burger. Dit is belangrijk, ook met het oog op de mensenrechten. Bijna even belangrijk is echter dat artikel 104 Gw tevens een minimum stelt aan de belastingheffing van een bepaald geval. Deze minder gangbare gedachte brengt mee dat de Staat in de fiscale sfeer niet zomaar iets mag weggeven. Geen staatssteun dus, of andere zoethouders. Het legaliteitsbeginsel werkt twee kanten op.

Meer dan ooit is deze thematiek actueel en Artikel104.nl volgt – op de eigen, constructief-kritische wijze – de ontwikkelingen op de voet.

Copyright

Mocht je een idee overnemen in bijvoorbeeld een artikel of een scriptie dan zou het fijn zijn als de blog genoemd wordt. Hetzelfde geldt uiteraard bij citaten (beste studenten, gewone regels i.v.m. plagiaat zijn ook van toepassing bij internetbronnen). Herdruk: nee, ook niet met een bronvermelding/link. E.e.a. steeds onder Creative Commons licentie.

Not-for-profit

Artikel104.nl is a ‘not for profit’ project (niet-commercieel).

Photos

The photos on this site are from WikiCommons or Flickr.com. Photos are under Creative Commons license; links to the licenses are included. We have taken care to credit in an appropriate way. However, if there is a mistake or a change in the status of a photo, please contact Anna Gunn (anna@artikel104.nl) so that we can take steps to remedy the problem.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *