Anna Gunn

Ik (1980) ben afgestudeerd aan Cambridge University (Modern & Medieval Languages) en de Universiteit Leiden (fiscaal recht). Van 2008  tot 2015 werkte ik in de internationale belastingadviespraktijk van PwC, waar ik o.a. adviezen uitbracht aan bekende Britse en Amerikaanse multinationals en aan Nederlandse AEX-bedrijven en beleggingsfondsen. Ik ben gespecialiseerd in internationaal en Europees belastingrecht (o.a. de toepassing van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de risico’s van de EU staatssteunregels). Tegenwoordig ben ik partner bij het nieuwe fiscale kantoor Gunn Tax Communication B.V. Daarnaast ben ik verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden en de University of Curaçao.

Voorts ben ik hoofdredacteur (= enige medewerker) van de kritische website Artikel104.nl. Deze site is vernoemd naar het fiscale legaliteitsbeginsel in de Grondwet; daarin staat dat belastingen alleen krachtens Wet geheven mogen worden – dus niet zonder wettelijke basis, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst een bepaalde belastingplichtige niet aardig vindt of op basis van een geheime sweetheart deal die niet in lijn is met de wet. Artikel104.nl heeft een progressief-kritisch signatuur. Ik heb veel geschreven over belastingontwijking, staatssteun (vgl. Starbucks, Apple en IKEA), fiscale ethiek, de rol van ngo’s in de belastingdiscussie (bijv. Oxfam Novib) en de verantwoordelijkheid van de fiscale sector zélf. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de thematiek van diversiteit, belastingwetenschap en de vraagstukken rondom flex-werk/flex-woon. In slechts 3½ uur kan ik de samenhang tussen al deze onderwerpen uitleggen.

Wat belastingontwijking betreft, heb ik overigens wel een genuanceerde kijk. Hoewel de publieke opinie over zaken als belastingparadijzen en brievenbusvennootschappen de afgelopen jaren veranderd is, is belastingontwijking per definitie gewoon legaal. (Dit in tegenstelling tot belastingontduiking.) Hier kan je van alles van vinden – wat mij betreft mogen de loopholes in de wet verdwijnen – maar vanuit juridisch optiek hebben belastingplichtigen het recht om binnen de grenzen van wet- en regelgeving hun ding te doen. Ook dit past bij artikel 104 Grondwet. De afgelopen jaren zijn stappen gezet in het tegengaan van fiscale misbruik (nieuwe wetten en internationale afspraken). Maar is het probleem hiermee opgelost? Nee, vermoedelijk niet. De ervaring leert dat belastingwetten slechts zelden ‘waterdicht’ zijn. Ook de komende jaren is het essentieel dat heldere geesten – politieke partijen, ngo’s, wetenschappers en zeker ook studenten – de boel scherp houden. Ik ben voorstander van het publiceren van geanonimiseerde tax rulings (afspraken tussen bedrijven en de Belastingdienst) en zie een grotere rol voor de Algemene Rekenkamer bij het tegengaan van belastingontwijking.

Lidmaatschappen

Ik ben lid van de International Fiscal Association (IFA), de Vereniging voor Belastingwetenschap (VvBW) en de International Law Association (ILA). En ook de FNV.  Verder schrijf/schreef ik voor NTFR, FED, Highlights & Insights, Tijdschrift voor Staatssteunrecht, EC Tax Review, af en toe WFR, wijlen EUTaxExpert.com en de vroegere Fiscalistenblog.nl. Inmiddels heb ik mijn debuut mogen maken op de nationale radio en TV, en ben ik geinterviewd voor meerdere vakbladen.


Contact:

Anna@artikel104.nl
0031 (0) 6 2412 3655