Hét grote BEPS debat: paneldiscussie Foto van het NOB-debat van 3 oktober 2016

Op 3 oktober 2016 mocht ik meedoen met een paneldiscussie bij de NOB op Hét grote NOB anti-BEPS richtlijn congres. O.l.v. Bartjan Zoetmulder van de NOB.

De andere panelleden waren:

  • Ed Groot (fiscaal woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer)
  • Hans van den Hurk (Cygnus Tax BV en professor, Maastricht University)
  • Reijer Janssen (Permanente Vertegenwoordiging in de EU, vanaf 1 oktober hoofd internationale fiscale zaken bij het Ministerie van Financiën)
  • Arjan van der Linde (lid NOB kerngroep Nederland Investeringsland, Chair Tax Committee AmCham NL)
  • Marnix van Rij (lid Eerste Kamer CDA, EY, oud voorzitter NOB)

Zeer leuke ervaring! Hopelijk vonden de deelnemers dat ook. Er is in elk geval nog van alles te zeggen over de thematiek van BEPS, staatssteun en fiscaliteit.

Verkiezingstijd: NOB kan bijdragen aan de publieke discussie

Als ik een voorstel mag doen: het zou heel goed zijn wanneer de NOB een dergelijk debat eens voor een breder publiek organiseerde. Ook als het de bekende ‘talking heads’ zijn die meedoen (ik noem Paul Tang van de PvdA of Arnold Merkies van de SP), dan nog denk ik dat voorzitterschap door Bartjan Zoetmulder tot een heel andere discussie zou kunnen leiden dat – ik geef maar een voorbeeld – door Paul van Liempt (niet beter of slechter, gewoon anders). Het zou een leuke bijdrage kunnen zijn aan de publiek-fiscale discussie rondom de verkiezingen in 2017.

***

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *