Tegenmacht nodig: Nu! Plug voor een interessant artikel in de Correspondent (d.d. 16 sept. 2018)

Het is niet mijn gewoonte om andermans artikel aan te prijzen op deze website, maar het volgende stuk maak ik een uitzondering: ‘Zo glipt de democratie door onze vingers – en zó vormen we een tegenmacht’ door Marc Chavannes van de Correspondent.

Het stuk gaat over het ineenstorten van de Nederlandse trias politica (scheiding der machten) en de gevolgen daarvan. Lees/luister zelf maar. Ik werd met name getriggerd door de onderstaande passage:

“Democratie is meer dan wachten en een vakje vullen op verkiezingsdag. We hebben allemaal iets gezagsgetrouws in ons, maar ook iets opstandigs. In plaats van schamperen over parlement en gemeenteraad kunnen we de leden voeden met ideeën en kritiek. En zo nodig het vuur aan de schenen leggen. Journalisten zijn ook burgers en kunnen tegenmacht feiten en argumenten geven. Dat kan iedere burger. Tegenmacht schaadt het functioneren van de parlementaire democratie niet, maar draagt eraan bij. Een levende democratie voedt zich aan elkaar in evenwicht houdende machten. Niemand is de baas.”

Fiscale tegenmacht is belangrijker dan ooit!

Artikel104.nl heeft al eerder gepleit voor het ontwikkelen van een fiscale tegenmacht (o.a. was dit via een ingezonden stuk in het FD alweer in 2016). In de discussie rondom de afschaffing van de dividendbelasting heeft het kabinet laten zien dat hij bereid is de mening van burgers naast zich neer te leggen. Het enige voordeel hiervan was dat Arjen Lubach er een item over kon maken.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *