Over ons

Artikel104.nl is de officiële blog van fiscalist en auteur Anna Gunn. Onafhankelijk, docent, ex-PwC, en nu ondernemer-meets-zelfbenoemde criticaster.

Sinds 2015 schrijft zij over het belastingrecht en het snel veranderende belastinglandschap. Alles van staatssteun en Gibraltar tot een klaslokaal dat (bijna) in de fik vliegt tijdens een college. Van groots en meeslepend tot klein fiscaal leed. We nemen ons werk buitengewoon serieus… en onszelf dus niet.

Belastingdebat

Artikel104.nl beoogt een bijdrage te leveren aan het culturele en vakechnische debat in (en over) fiscaal Nederland. Van de rechtsbescherming van burgers in het licht van het Toeslagenschandaal tot de Tax Governance Code (TGC) van VNO-NCW. Deze bijdrage is zonder veel pretenties of dramatisch geroeptoeter. Artikel104.nl is gewoon zichzelf, typo’s and all. De ervaring is inmiddels dat luchtige-doch-gefundeerde watercooler-proza bijdraagt aan het gesprek binnen Belastingland, met name op het vlak van de fiscale ethiek. Naar onze stellige overtuiging is meer reflectie over dit onderwerp binnen de sector cruciaal. Gelukkig dragen veel vakbroeders (m/v) dan ook bij aan dit proces, ieder op zijn of haar eigen wijze. Voor Artikel104.nl is dit met humor, zelfspot en toch ook mildheid. Althans, dat is de bedoeling: voor zover wij de waarheid in pacht hebben, lopen wij er i.e.g. niet mee te koop.

We doen trouwens ook aan Kerstverhalen.

Vaktechnische specialisatie

Anna Gunn is overigens ook ‘gewoon’ expert, te weten op het vlak van fiscale staatssteun en heeft in dat verband het nodige gepubliceerd, o.a. houdt zij sinds 2015 de tax ruling onderzoeken van de Europese Commissie (Apple, Starbucks, etc.) bij voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Zij doceert bij meerdere universiteiten binnen het vak Europese Belastingrecht (en soms Internationaal Belastingrecht) en begeleidt scripties.

Doelgroep Artikel104.nl

Artikel104.nl is primair geschreven voor fiscalisten en journalisten/politici met belastingrechtelijke tendenzen. Iedereen mag meelezen, maar onze focus is niet het populariseren van thema’s bij een (zeer) breed publiek. Wel ontving Anna Gunn in 2020 de prestigieuze Jaap van den Berge-literatuurprijs, voor Artikel104.nl en de imposante verzameling jurisprudentieannotaties (ruim 150 stuks) en (Engelstalige) wetenschappelijke stukken die zij sinds 2009 publiceerde in bladen als NTFR, FED en Highlights & Insights on EU Taxation.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *