LEZERSVRAAG: Wie of wat is de ‘belastingsector’? "De laatste tijd gaat het vaak over 'de belastingsector'. Wat is deze sector precies? We zijn toch niet allemaal onethisch en fout?"

In de serie:
Advies van Tessa de Redactiehond

Beste lezer,

Aha, de afbakening en omvang van de sector. In het kader van de ‘fact-based’ journalistiek een meer dan relevante kwestie. Met name de belastingadvieswereld ligt momenteel onder vuur, alsof elke adviseur een boef zou zijn, die met list en bedrog de grondslag uitholt. En dat is natuurlijk onzin: verreweg de meeste fiscalisten doen belangrijk, maatschappelijk cruciaal werk. Stel dat morgen alle belastingadviseurs zouden verdwijnen. Het zou het einde van de belastingheffing betekenen! De Belastingdienst heeft de capaciteiten niet om voor elke belastingplichtige precies te onderzoeken hoe de wet moet worden toegepast. In deze zin heeft de overheid haar controlerende taak (incl. alle kosten daarvan) bij de belastingplichtigen neergelegd.

Brede sector

Als ik denk aan ‘de belastingsector’, dan denk ik aan letterlijk iedereen die met belastingen werkt. Dat zijn de wetenschappelijk geschoolde fiscalisten maar ook alle specialisten uit het HBO en het MBO.  Dus zowel de belastingadviseurs en de bedrijfsfiscalisten als het spectrum van fiscale ambtenaren (inspecteurs, beleidsmakers, rechters en wetenschapppers, e.d.) Redactiehonden horen er uiteraard ook bij, al zijn we niet met heel veel en gelooft niet iedereen in ons bestaan.

Op deze site gebruiken we vaak de begrippen ‘fiscaliteit’, ‘vakbroeders (m/v)’ of, vrij naar Brüll, ‘belastingland’. Het zijn synoniemen.

70.001 fiscalisten (?)

Mij zijn geen officiele statistieken bekend over de omvang van de belastingsector. Volgens mijn eigen inschatting staat de teller nu op +/- 70.000 mensenzielen + 1 redactiehondziel. De logica is als volgt: de NOB en het RB hebben respectievelijk 5.000 en 7.500 leden. Echter, belastingadviseur is geen beschermd beroep, dus zekerheidshalve ga ik uit van het dubbele, te weten 25.000 adviseurs. Het aantal ambtenaren hoger: de Belastingdienst alleen al heeft 30.000 medewerkers. Ik ga dus uit van een additionele 15.000 mensen, bijvoorbeeld bij de lagere overheden (totaal: 45.000). De fiscale diaspora – van de Dutch Desk in New York tot het Europese groepje in Singapore – heb ik voor het gemak niet meegeteld. Ik vermoed trouwens dat dit een te conservatieve inschatting is, misschien zijn we met veel meer…

– Elke zaterdag behandelt Tessa de Redactiehond een prangende fiscale vraag.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *