College: Ethische Aspecten van het Internationale Belastingrecht

Dit college is deel van het vak Fiscale Ethiek in de bacheloropleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Eerder in het vak zijn onder meer een aantal grote namen (Rawls, Kant, Bentham…) voorbij gekomen, en een aantal belangrijke theorieen. Mijn doel in dit college is om – heel concreet – de vertaalslag te maken naar kernthema’s in het moderne belastingrecht. Vanzelfsprekend kon ik niet alles bespreken (soms gaat het vrij kort door de bocht), maar ik denk dat dit wel wat structuur biedt en de studenten aan het denken heeft gezet.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *