Interview met NDFR: De dag van… Gesprek met Anna Gunn - met alle gebruikelijke thema's en een ontboezeming over het nachtelijk leven van uw columnist

In het december nummer van de NDRF Exclusief is een kort interview met ondergetekende te vinden. Een aardige sfeerimpressie.

De dag van onderzoeker en fiscaal publicist Anna Gunn

‘Ik heb zendingsdrang’
Anna Gunn was bijna negen jaar fiscaal adviseur bij PwC voor ze besloot een deel van haar leven te reserveren om te promoveren. De promotie combineert ze met het schrijven van artikelen en blogs, om ‘mensen aan het denken te zetten en het belastingsysteem beter te maken’.

Kijk niet vreemd op als in de vroege nacht in hartje Leiden een jonge vrouw passeert die hardop praat. Die vrouw is fiscalist Anna Gunn die de zinnen uitprobeert die ze de volgende dag op haar succesvolle blog wil plaatsen of verwerken in één van haar vele andere publicaties. Ze is een nachtmens. Elke dag eindigt steevast met een lange wandeling door nachtelijk Leiden. Anna Gunn (35) was bijna negen jaar fiscaal adviseur bij PwC voor ze besloot een deel van haar leven te reserveren om te gaan promoveren. Dat doet ze aan de Universiteit Leiden als buitenpromovendus. De promotie combineert ze met het schrijven van artikelen en blogs, om ‘mensen aan het denken te zetten en het belastingsysteem beter te maken’.

Tax rulings

Ze heeft naar eigen zeggen niets minder dan ‘zendingsdrang’. Ze vindt dat de gemiddelde burger een slecht begrip heeft van fiscaliteiten. De mainstream media vormen daarop jammer genoeg geen uitzondering. Als voorbeeld geeft ze het gebruik van tax rulings. Deze zijn steevast negatief in het nieuws, terwijl ze juist van groot belang zijn voor het Nederlandse rechtsstelsel. Aan die onduidelijkheid rond tax rulings zou de overheid zelf ook iets kunnen doen, door een openbare database met deze belastingafspraken bij te houden. De foute afspraken, die er volgens Anna wel degelijk zijn, komen zo vanzelf bovendrijven. Bij onze zuiderburen bestaat zoiets al. Meer openheid is goed voor de maatschappelijke controle en voor het level playing field.

Metafiscaliteit

De dag begint altijd met het checken van haar twee sites: artikel104.nl en eutaxexpert.com. Hoeveel bezoekers zijn er? Wat is veel gelezen en wat minder? Zijn er zaken in het nieuws die ze kan oppakken voor een blog? Het idee van eerstgenoemde site is gebaseerd op het desbetreffende artikel van de Grondwet, de basis van het belastingrecht: ‘Belastingen van het Rijk worden geheven uit kracht van een wet’. Op de site posten Anna en mede-initiatiefnemer Ruud de Smit lange inhoudelijke blogs over uiteenlopende thema’s met ‘metafiscaliteit’ als gemene deler. Denk aan fiscale ethiek, staatssteun, transparantie, diversiteit en agressieve tax planning. De auteurs willen, met wat ze omschrijven als een virtuele proeftuin, bijdragen aan het publieke debat en de gedachtevorming.

Fanmail

De site is sinds april in de lucht en is nu al een succes. ‘De afgelopen maand hadden we 5.500 page views en 1.500 unieke bezoekers. Niet slecht voor een fiscaaltechnische blog!’ vertelt Anna enthousiast. Anna en haar collega zijn volledig onafhankelijk, waardoor ze vrij kunnen schrijven en de pers op eigen titel te woord kunnen staan. Dat slaat klaarblijkelijk aan. Naast deze site introduceerden zij de Engelstalige site eutaxexpert.com, waarop langere en meestal technischer stukken zijn te vinden. Elke dag besteedt ze minimaal een uur aan beide sites: blogs schrijven, kleine verbeteringen aanbrengen en de social media bijhouden. ‘En de fanmail natuurlijk!’, zegt de lachend. Als dat er op zit fietst ze naar de universiteit om ‘inspiratie te tanken’. De lunch is op de universiteit, maar vaak ook met Ruud de Smit, econoom en werkzaam aan de Erasmus Universiteit. Elke week spreken ze wel een paar keer af in een café op het Plein in Den Haag. ‘Dit zijn toch al gauw overleggen van twee, drie uur, waarin we de stand van zaken in fiscaal Nederland en de EU doornemen. De nieuwe jurisprudentie en ook de roddels natuurlijk.’

Proefschrift

’s Middags concentreert Anna zich op haar proefschrift ‘Legal aspects of the quantification of fiscal state aid’. Daarvoor ploegt ze nu honderden beschikkingen van de Europese Commissie door om te kijken op welke gronden er hoeveel staatssteun is verleend aan bepaalde bedrijven. Inmiddels is ze al flink op weg een expert op dit gebied te worden. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze voor de opleiding International and EU Tax Law aan de Universiteit Leiden colleges over fiscale staatssteun geeft. Naast al het leeswerk probeert ze per dag minimaal twee uur te schrijven aan haar proefschrift. Ze wil het tempo erin houden, want ze is ongeduldig. Volgend jaar wil ze klaar zijn, om met haar proefschrift de actualiteit voor te zijn. Staatssteun is nu al een hot issue, denk aan de recente zaken rond Apple en Starbucks, en de belangstelling voor dit onderwerp zal eerder toenemen dan verslappen.

Lange wandeling

De avond staat meestal in het teken van schrijven aan het proefschrift en corresponderen met vrienden en bekenden. Deze avond schrijft ze een lange e-mail aan een financieel journalist uit het Verenigd Koninkrijk, die haar benaderde met een vraag over fiscale staatssteun. Direct daarna heeft ze telefonisch overleg met een Belgische jurist. Samen schrijven ze een beschouwing in het Tijdschrift voor Staatssteun. Iets na twaalven trekt Anna haar jas aan. Het hoofd zit vol. Tijdens een lange wandeling passeert deze rijke dag de revue. Ideeën, woorden, gedachten voor de nieuwe dag die net is begonnen komen bij elke stap op.
BRON: NDFR Exclusief (digitale nieuwsbrief, zie hier).
***

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *