Praat mee over de toekomst van belastingafspraken Herziening rulingpraktijk - consultatie - tot 20 sept 2018 - #leukerkunnenwehetmaken

TAX RULINGS – Op 30 augustus 2018 opende staatssecretaris Snel een internetconsultatie over de Nederlandse tax ruling praktijk. Gegadigden (ja, ook de gewone belastingbetalers) hebben tot 20 september a.s. om input te geven voor het nieuwe rulingbeleid van de fiscus. Na jaren van ophef over afspraken met multinationals, is dit de kans om mee te praten over oplossingen. Heeft u het inmiddels wel gehad met de “keistiekume belastingrulings” en het gedoe achter gesloten deuren? Nu is hét moment om van u te laten horen.

Consultatieformulier: hier

Waar gaat de internetconsultatie over?

Het doel van de internetconsultatie is om relevante inzichten te verzamelen over de toekomst van fiscale afspraken met multinationals zoals Starbucks, IKEA of Shell. Er wordt input gevraagd op drie onderdelen: ‘inhoud’, ‘proces’ en ‘transparantie’. Dit verloopt via een onlineformulier met vier vragen:

 1. Aan welke eisen moet een belastingplichtige voldoen om zekerheid vooraf te krijgen?
 2. Over welke structuren moet de Belastingdienst zekerheid vooraf geven (en in welke situaties niet)?
 3. Hoe kan het proces van afgifte van rulings het best worden ingericht?
 4. Hoe kan de transparantie van de rulingpraktijk worden vormgegeven?

Wat vindt u belangrijk?

Via het formulier op internet kan eenieder zijn of haar gedachten hierover geven. Er is ook een mogelijkheid om een document (bijv. een brief of memo) in te sturen. Dit kan zowel vertrouwelijk als openbaar en u hoeft niet overal een antwoord op te geven. Mocht u slechts een bepaald punt willen maken, dan kan dat gewoon. Gedacht kan worden aan opmerkingen in de trend van:

 • Tax rulings moeten openbaar worden (publicatie)
 • Geen afspraken met belastingparadijzen of brievenbusvennootschappen
 • Meer mogelijkheden voor MKB/ZZP’ers
 • Betere sweetheart deals voor grote bedrijven (klopt dit? – red.)

Iedereen mag meepraten

Onze inschatting is dat er vanuit de belastingwereld meerdere inhoudelijke reacties zullen zijn (denk aan de advieskantoren, organisaties als VNO-NCW of AmCham en het Tax Justice Netwerk). Voordeel van het gekozen format van de consultatie is dat ook “gewone” mensen makkelijk hun bijdrage kunnen leveren: je hoeft immers geen fiscalist te zijn om iets over de ethische en maatschappelijke hoofdlijnen van rulings te vinden; er is al jaren een felle publieke discussie gaande over deze thematiek. Vanuit Artikel104.nl wordt gewerkt aan een reactie (en uiteraard komt die t.z.t. op deze site). Hierop vooruitlopend willen we geïnteresseerden buiten de “fiscale bubbel” alvast wijzen op de mogelijkheid om te reageren. Een internetconsultatie is niet bindend voor de Belastingdienst. Zij biedt echter wel een prachtige gelegenheid voor burgers die gehoord willen worden.

***

Mocht iemand een specifieke vraag hebben neem dan even contact op via de comments.

Foto door Rasande Tyskar via Flickr.com onder Creative Commons licentie.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

8 thoughts on “Praat mee over de toekomst van belastingafspraken Herziening rulingpraktijk - consultatie - tot 20 sept 2018 - #leukerkunnenwehetmaken

 1. Rulings worden soms misbruikt. Is het niet beter om ze dus maar helemaal af te schaffen?

  1. Misbruikt? Ik vraag het me af (en hierbij geldt: wie stelt bewijst – eerdere onderzoeken lieten zien dat de Belastingdient juist op een goede manier de regels/het beleid uitvoert). Het beeld van illegale ‘sweetheart deals’ is niet terecht. Neemt niet weg dat er structuren zijn die we – met de kennis van nu! – onwenselijk vinden. Deze moeten worden aangepakt, maar het is de politiek die aan zet is. Een structuur kan nog zo onwenselijk zijn: als zij legaal is volgens de huidige wetten zal de Belastingdienst haar moeten toestaan. Ook zonder ruling. Wat mij betreft moet het rulingbeleid vooral transparant zijn (zodat de politici en [via het publieke debat] gewone burgers) kunnen zien wat er gaande is (dus: welke specfieke structuren) en evt. kunnen ingrijpen. Naam en toenaam van belastingplichtigen is hiervoor niet nodig, zicht op individuele casussen wel. Overigens spelen rulings al een belangrijke rol bij het tegengaan van belastingmisbruik. Binnen de EU worden rulings nl. uitgewisseld tussen lidstaten om te voorkomen dat er winst buiten zicht van de fiscus blijft. Als we rulings helemaal afschaffen, werkt dat mechanisme niet meer. Verder heeft de Europese Commissie al aangegeven dat de rulingpraktijk in beginsel OK is vanuit het optiek van staatssteun.

 2. Consultatie? Verspilde moeite. Of gaan ze serieus luisteren naar reacties? Volgens mij stelt dit niets voor.

  1. Tsja… ik weet niet of dit het geval is. Ik denk het eigenlijk niet (op z’n minst gaat alles gelezen worden). De reacties geven wel een signaal af (ook over de bredere belangstelling voor dit onderwerp). Voorzover men kiest om zijn/haar reactie openbaar te maken, kunnen anderen ook kennis nemen van de gedachtengang. Overigens staan er al twee voorbeelden hiervan op de site (hier en hier).

   PS – Mocht iemand een beter/additioneel idee hebben om druk uit te oefenen re: de rulingpraktijk, I’m all ears…

 3. Die “gewone” mensen (wie dat ook mogen zijn) moeten helemaal niet meedoen met zoiets. Ze weten er te weinig van. Laat lekker aan de experts over.

  1. Hoewel de consultatie ook zeker technische kanten kent, gaat het hier ook om normatieve vragen over de toekomst van het beleid. Dit is bij uitstek iets voor het bredere publiek (democratisch draagvlak). Neem het maken van afspraken over structuren waarbij gebruik wordt gemaakt van een land op de ‘zwarte lijst’ (belastingparadijs): vinden we dan onwenselijk (want: misbruik) of zeggen we “als het niet verboden moet een afspraak mogelijk zijn”? Dat is in de kern een politieke keuze.

 4. Goed initiatief. Rulings zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat – kleinere ondernemers kunnen er ook van profiteren. Zie: hier

  1. Helemaal mee eens. Hoewel het in de praktijk nog steeds de ‘grote jongens’ zijn die van rulings gebruik maken, staat de mogelijkheid wel degelijk open voor kleinere spelers. De nadruk van de consultatie ligt hier overigens niet op. Maar het belang van een gelijke behandeling (geen discriminatie) van groot en klein lijkt me zeker iets om mee te nemen – niet in de laatste plaats omdat dat de publieke steun voor afspraken-vooraf zal doen toenemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *