In het nieuws! Das Kapital, Vice.com en - alweer enige tijd geleden - Radio 1

Als volleerd mediaster c.q. aandachtsjunk ben ik verheugd dat Artikel104.nl en/of ondergetekende zich laatst weer even in het publiek domein mochten manifesteren.

  • N.a.v. het onlangs gewobte APA/ATR-document en een post hierover op de “woest aantrekkelijke url artikel104.nl”, verscheen allereerst op Das Kapital een stuk getiteld ‘Mooi idee. Maak die keistiekume belastingrulings eens openbaar’ (pro publicatie van rulings).
  • Op de website Vice.com verscheen even later een stuk over NL belastingparadijs – ‘Is Nederland echt een belastingparadijs?’ door niet-fiscalist Tim Jansen die concludeert dat: “Zolang Nederlanders niet massaal gaan demonstreren zal ons land een belastingparadijs blijven voor grote bedrijven, terwijl ikzelf netjes blijf dokken.” Zou de fiscale revolutie dan toch naderen?
  • Verder ook een interview dat ik (alweer in januari 2017) gaf aan Radio 1, en dat ik niet eerder deelde: hier. Gaat eveneens over de vraag naar Nederland belastingparadijs. Bij deze gelegenheid was ondergetekende buitengewoon genuanceerd (zelfs een beetje saai) maar ontving na afloop toch een boze email van een APA-hatende MKB’er.

***

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *