Liquidatieverliezen: De honing van GroenLinks

Het kabinet steunt het fiscale anti-ontwijkingsplan van GroenLinks! Heet van de pers, ik verzin het niet. Liquidatieverliezen worden – zo begrijp ik het nu – als het goed gaat vanaf 2021 in aftrek beperkt. De maatregel is gericht op Shell, die voortaan in Nederland vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Wat de bijvangst zal zijn, bijv. in het MKB, is onduidelijk.

De conceptmaatregel werd eerder dit jaar voorgesteld door GroenLinks, en is al snel ter openbare consultatie voorgelegd. NLFiscaal publiceerde een samenvatting van de belangrijkste bijdragen, met de voorspelling dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Welnu, dat laatste was dus ten onrechte. Ik heb begrepen dat sommige vakbroeders dit zagen aankomen; voor mij was dit echter een aangename verrassing. Het is waar, het gaat nu slechts om een voornemen, zonder concrete tekst. The devil is in the details. Toch word ik hier vrolijk van.

Opletten op Prinsjesdag

Er is – hoe kan het ook anders? – ruimte voor kritiek op het indammen van verliesimport. Tijdens de eventuele parlementaire behandeling zullen vragen over de systematiek van het Nederlandse stelsel, EU aspecten en de beleidsmatige implicaties ongetwijfeld aan de orde komen. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Waarom het kabinet juist nu over de liquidatieverliezen begint, is de vraag. Dat multinationals voorlopig nog uit de Haagse gratie zijn, was bekend. Maar om nou meteen aansluiting te zoeken bij een uitgewerkt en geconsulteerd verhaal… Ik had het niet verwacht. “Zou het een afleidingsmanouvre zijn?” klonk het nog, bij ons thuis in Leiden. Op Prinsjesdag gaan we extra goed opletten. Wat gebeurt er met het Vpb-tarief? Er worden weddenschappen afgelegd over mogelijke grondslagversmallers.

Constructieve houding

Maar daargelaten de fiscale paranoia is het voornemen van het kabinet gewoon goed nieuws. Er wordt geluisterd naar de maatschappelijke kritiek. Zelfs als dit voor de buhne is, is dit winst – belofte maakt immers schuld en de oppositie is gaarne bereid om voor deurwaarder te spelen. Er is reden tot voorzichtigheid maar we blijven optimistisch: als nota bene Mark Rutte vindt dat het anders moet, is het fiscale debat al flink naar links verschoven. Zelf een technisch voorstel schrijven, zoals GroenLinks in dit geval deed, is, in mijn ogen, heel constructief. In verleden gold te vaak dat rechts ging over de techniek terwijl links alleen de fiscale ethiek claimde. Die twee dingen moeten hand in hand gaan: ethiek is de basis, techniek is de concretisering. In het geval van de liquidatieverliezen, lijkt de positieve benadering vruchten af te werpen. Kennelijk geldt ook bij fiscale hervormingen dat je met honing meer bereikt dan met azijn.

Het ende kan verkeren.

Image result for snels
GL Kamerlid Bart Snels: “Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde, ik ben blij dat het kabinet mijn wetsvoorstel overneemt.”

Foto door Cornelius Tschirsich via Flickr.com onder Creative Commons licentie.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *