Podcast: Fiscale Fragmenten! (pilotaflevering)

Nieuw! Fiscale Fragmenten, een podcast van fiscalisten Paul de Haan & Anna Gunn. De oprichters van respectievelijk Capabuild en Artikel104.nl, met een gast en een microfoon. Op safari door het Nederlandse belastinglandschap, op zoek naar mooie verhalen en bruikbare inzichten. De pilotaflevering is een gesprek met Jesse Frederik (De Correspondent) dat eerder dit jaar plaatsvond in Rotterdam. Over de fiscale politiek, journalistiek, de rol van fiscalisten, het Toeslagenschandaal en ook een korte biecht van Paul…

We zijn Flip Kwakkel en Mitch Helant Muller buitengewoon dankbaar voor al hun technische ondersteuning.

Over belastingen en alles wat daarmee samenhangt

De naam van de podcast is ontleend aan de afscheidsrede van fiscale hoogleraar Jan Verburg (Universiteit Leiden) uit 1986. Verburg opende zijn oratie destijds met woorden die ons vele jaren later inspireren :

Mijnheer de rector, dames en heren,

Toen ik in 1924 in Leiden, niet ver van de plaats waar dit Academiegebouw staat, ter wereld kwam, bleek mijn vader – die ik in dit uur dankbaar gedenk – belastingambtenaar te zijn. Die betrokkenheid bij het fenomeen belastingen ben ik niet meer kwijtgeraakt. Staat u mij dan ook toe dat ik in mijn afscheidscollege toch maar weer over belastingen spreek.
Over belastingen en alles wat daarmee samenhangt. Tezamen genomen is dat – het zij toegegeven – over bijna alles.
Ik doe dit uiteraard fragmentarisch. Vandaar dat de titel van dit college luidt

FISCALE FRAGMENTEN*

* Van het Latijnse werkwoord frangere, dat breken betekent; brokstukken dus.


Oproep

We hebben nog 98 ‘abonnees’ nodig om een fatsoenlijk webadres te krijgen. U kunt zich via deze link of anders via de onderstaande QR-code abonneren. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Bij vragen, suggesties en klachten kunt u contact opnemen via: fiscalefragmenten@artikel104.nl.

About Anna Gunn

Fiscaliste met de specialisaties EU-belastingrecht en fiscale exotica. Geruime praktijkervaring met fiscale staatssteun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *